Világunk alapvető gondja

Nem, kérem, nem a háborúk, a gazdasági kiegyenlítetlenség, a rasszizmus, vagy bármi ilyesmi, nem, kérem nem ez a probléma.
Sokan a fentiek valamelyikében találják meg a világ fő problémáját, de szerintem tévednek.
Ezek következmények.
Az igazi válság oka a pénz.
Sokat törtem a fejemet azon, hogy mivel lehetne felváltani, de még a definíció is értelmezhetetlen egy olyan világban, ahol alapvetően viszonyulások határozzák meg a létet. A mai viszonyulások nem adhatnak a jövőre nézve olyan értékdefiníciót, ami igaz marad.
Ezen kéne gondolkodni nálam sokkal komolyabb koponyáknak. Valami olyan dologból kéne kiindulni, ami mindig velünk volt, ami nem változott. Ténylegesen egy ilyen dologról tudok, ami nem "változott", illetve nagyon keveset az maga az ember. A Föld kincseit nem tekinthetjük mérvadónak, mert ma az arany, meg az olaj kerül sokban, sokan mondják, hogy holnap majd a víz lesz drága. A búza, a kenyér, a benzin, a tégla, minden ami tárgyiasult formájában megjelenő, az végeredményben időleges, és viszonylagos. Ami számunkra, az emberi világ létében - mint intervallumban állandó - az csupán az ember. Az ember születik, él, meghal. Az ember értéket állít elő, fogyaszt, habitusából eredően épít vagy rombol, ezáltal fogalmazódik meg létének értelme, és ez értelem az ami állandó. Hogy milyen magasságokban vagy mélységekben leledzik éppen az értelmi szintje az embernek végeredményben értékét tekintve mindegy, mert az adott kor teljes spektrumát lefedi az az emberiségben felhalmozott tudás, amit egy időpillanatban az a jelenleg hat milliárd egyén birtokol.
Ez az érték mindig nevezhető egynek. Mert bármennyire is változik, az ember értékét pontosan kifejezi és követi. Nincs inflációja, nincs deflációja, főleg nincs kamata. Van azonban olyan tulajdonsága, amit a pénztől mindezidáig vártunk. Van termelő ereje, amely értéket képes előállítani, ez pedig nem más, mint az emberi tevékenység.
A gond itt jelentkezik nálam, és a kérdés itt csúcsosodik ki. Javaslat kéne arra, hogy hogyan lehet valamilyen egyszerű, de akár bonyolult módon, cserearány mérő eszközként felhasználni ezt a értéket. Az embert. Ha egyáltalán még értékként tudunk tekinteni magunkra.
Valahogy a nagy pénzeszsákok, amikor meghaltak, akkor a pénz itt maradt, ők meg meghaltak. A túlvilágra nem vonatkoznak az öröklési jogok, vagy a profit kiviteli törvények. Ilyenkor derül ki, hogy az a világ, amiben élünk, mekkora nagy marhaságokra van felépítve.
Paradigma váltás jő. Figyelve várom.

Fontos

Ez az oldal kizárólag véleményeket közöl, reakciókat a jelen világ történéseire. A honlapon megjelenő vélemények és hozzászólások nem azonosak a Robonet BT véleményével és álláspontjával.