Tisztelt Bank!

Tisztelt Bank!

A közöttünk 2006 szeptemberében létrejött hitelszerződést az időközben megváltozott környezeti feltételek miatt a következőkben módosítjuk:
(A módosításra az eredeti szerződés Általános Szerződési Feltételei III.2.b. pont /z-i alpontja alapján van lehetőség. Lásd eredeti szerződés, apróbetű 43.oldal alja.)
1. A jelenleg Önök által 2008. december 24-e óta 69,5%-kal megemelt havi törlesztőrészletet, mely jelenleg havi 139.526,- Ft, lecsökkentjük havi 46.722,- Ft-ra.
Indoklás: A családunk költségvetésében az elmúlt félév folyamán olyan változások következtek be, ami nem ad lehetőséget a felemelt részletek fizetésére. Időközben az energiahordozók és élelmiszerek árai, a gyermekek iskoláztatásának költségei, valamint a megemelt ÁFA miatt a költségvetésünk deficitet mutat, ha az Önök által meghatározott részletet fizetnénk. Fontos kiemelnem, hogy ezen költségváltozásokról családunk nem tehet. Gondolom megérthető, hogy családunkban az összkiadás és összbevétel rovatok különbsége tekintetében a beállított és garantált 5 %-os profit nem túlzó.
2. Tájékoztatom Önöket arról, hogy időközben az Önök által adott hitel összege módosult. A kalkulációt alátámasztandó az Ingatlanközvetítők Országos Kamarája által delegált értékbecslő szakértő bevonását eszközöltük, amelyet ezidáig Önök is elfogadtak.
A szerződéskötéskori kalkuláció:
Saját tőke: 6.000.000,- Ft
Hitel: 10.000.000,- Ft (Jelzálog: 10.000.000,- Ft)
Összesen: 16.000.000,- Ft
A 2006-ban megvásárolt ingatlan 2006-os értéke: 16.000.000,- Ft.
A szakértő felkérésünkre az ingatlan árát meghatározta, ebből következik a jelenlegi érték, illetve a hitel jelenlegi értéke forintban. A számítás:
Ingatlan szakértő által
meghatározott értéke: 12.000.000,- Ft
Arányosan a hitel és saját tőke viszonya ezáltal:
Saját tőke: 4.500.000,- Ft
Hitel összege: 7.500.000,- Ft
A szakértő véleményében hivatkozott az ingatlanárak erős csökkenésére, melynek okát alapvetően az ingatlanpiaci válság hatásaiként jelölt meg.
Levelemhez mellékelten megküldöm a szakértő értékelését is.
Megküldöm továbbá a Földhivatalhoz intézett levelet, melyben a megváltozott hitelre vonatkozó jelzálog összeg módosítását kérvényezzük. Kérem ennek egy példányát - Önök részéről aláírva - a Fölhivatalhoz, egy példányát pedig családomhoz eljuttatni szíveskedjenek. (Kérem Önöket, hogy levelüket tértivevényesen adják fel, mert a mozgópostán sokszor nem érkezik meg minden időben.)
3. Természetesen, ahogy eddig is, rendelkezésükre áll a közöttünk meglévő szerződés egyoldalú módosításának lehetősége. Szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy a módosítás lehetősége ránk is vonatkozik, tehát, ha Önök a törlesztőrészletet az általunk meghatározott értéknél magasabbra emelik, akkor azt mi visszacsökkentjük.
4. Jelen szerződésmódosításra azért van szükség, mert a szerződéskötéskor a jelenlegi helyzet nem volt előrelátható. Továbbá a szerződés Általános Szerződési Feltételeiben sem találtunk arra való utalást, hogy Önök 1 Ft tényleges betétre 9 Ft hitelt adhatnak ki a jelenleg hatályos törvények szerint, ami egyenes oka a jelenlegi hitelválságnak. Továbbá felmerülhet annak a vizsgálata, hogy Önök ténylegesen eredetileg nem 10.000.000,- Ft értéket, hanem csak ennek egykilenced részét adták. A családom jogtanácsosai ezt a körülményt még vizsgálják, mert lehet, hogy amennyiben tényleg így van, akkor az elmúlt két év alatt a valós hitelértéket kamataival együtt már visszafizettük.

Remélem levelünk jó egészségben találja Önöket, és még sokáig ügyfelei lehetünk egymásnak. Ha valamikor ügynökeik erre járnak, szívesen látjuk őket egy uzsonnára, de előtte kérünk egy telefont, hogy ki tudjunk ugrani a közértbe kifliért.

Tisztelettel
Adós

Fontos

Ez az oldal kizárólag véleményeket közöl, reakciókat a jelen világ történéseire. A honlapon megjelenő vélemények és hozzászólások nem azonosak a Robonet BT véleményével és álláspontjával.