Új világ 2. Alapvetés

Alapvetések

A feladat hatalmas, nem is fogok tudni mindenről írni, de alapvető vázlatnak a következő felsorolás megteszi:

Korábbiakból ismert elvek:

- elgondolhatóság
- megvalósíthatóság
- fenntarthatóság

Tematika:

Gazdasági terület
- az új pénz fogalma, értékállósága, az új bankrendszer
- a "szabad" piac működése és korlátai
- természeti, társadalmi gazdaságtan értelmezése és bevezetése
- kiegyenlítettség, a vagyoni különbségek radikális csökkentése
- adó, a betarthatóság elve, az ellenőrzés szerepének megváltozása

Külpolitika
- nemzetek és nemzetek kapcsolatai, azaz mindenki érezze magát saját hazájában jól.

Politika-Világnézet
- korlátozott szabadság, azaz a szabadság korábbi félreértelmezése, problématikái, annak feloldása
- a képviseleti demokrácia helyreállítása, a pártképződmények mint a demokráciadeformáció okának felszámolása, civilek, helyi-, országos- és világhatalom
- az állam szerepe és funkciói, a végrehajtó hatalom szerkezete
- világszervezetek szerepe, feladata, működésük

Szociológia
- nyitott társadalom, horizontális és vertikális mozgás megnyitása
- a bűn új fogalma, újraértelmezése
- a büntetés és végrehajtás teljes átformálása

Kommunikáció
- valóságvezérelt kommunikáció, avagy az érdekvezéreltség felszámolása, a médiumok szabályozása, a cenzura totális felszámolása

Jog
- jogegyenlőség,
- jogalapítás kérdései
- alkotmány, népek alkotmánya

Kisebbség és nemzet
- etnikumok, a kisebbségi problémák feloldása, a pozitív diszkrimináció tilalma, a kisebbségek nemzetiségi jogai, a nemzeti önvédelem formái és korlátai,
- az elszegényedett etnikumok jellegzetességeire reagáló és életkörülményeket változtató gondolatrendszer,
- a nacionalizmus és az internacionalizmus egészséges szintje, előnyei, korlátai

Oktatás
- iskolarendszer, a tudás hatalma, a szint emelése és megtartása, az átadott tudás összetétele, a tudás átadásáank módjai (Freund Tamás gondolatai nyomán

Egyebek
- új értelmiség, az értelmiség szerepe és funkciói

Tudomány
- a történelem újrafeldolgozása
- a tudomány szerepe nem a szerep tudománya, a tudományos élet teljes megújítása, a piac közvetlen szerepének megszüntetése a tudomány területén.
- a szellemi tulajdon, mint az emberiség közös tulajdona, a szellemi teljesítmény értékelése, díjazása, védelme és felszabadítása

Fontos

Ez az oldal kizárólag véleményeket közöl, reakciókat a jelen világ történéseire. A honlapon megjelenő vélemények és hozzászólások nem azonosak a Robonet BT véleményével és álláspontjával.